Предавање у музеју

Дана, 02.04.2024. обележава се Дан свесности о аутизму, тим поводом у Музеју града са почетком у 18 часова биће одржано предавање са темом „Развојна одступања од препознавања до превазилажења“, која ће осим первазивног спектра обухватити и неке од других развојних сметња са којима се срећемо код деце на раном узрасту.

Деца са сметњама у развоју захтевају посебне облике бриге и заштите на њиховом путу одрастања, развоја социјализације и укључивања у друштвену заједницу. Стандардна листа развојних потреба сваког детета обухвата: здравље, образовне потребе, развијање емоција, успешну социјализацију, потребе за развојем и очувањем идентитета, породичних и социјалних односа, вештине самозбрињавања и потребе за социјалним представљањем.

Ова листа набројаних потреба важи и за децу са тешкоћама у развоју, с тим што је начин задовољавања ових потреба знатно сложенији. На путу ка целовитој и успешној заштити ове деце је процена њихових способности из којих треба да следи планирање услуга додатне подршке, рехабилитација, прилагођавање образовног плана за свако дете посебно и подршка породици.

Подршка је неопходна у свакој фази развоја и треба да буде валидна и функционална.

Да би дошли до свеобухватне подршке деце са тешкоћама пут је узак и често трновит, те ради упознавања са актуелном ситуацијом у области дијагностике, третмана и школовања такве деце, позвали смо проф.др Шпелу Голубовић са Медицинског факултета из Новог Сада,са катедре за специјалну едукацију и рехабилитацију да нас упозна и информише са садашњим стањем у систему подршке тој деци, као и о превазилажењу тешкоћа са којима се сусрећу: родитељи, васпитачи, учитељи и остали сарадници укључени у рад са том децом.

Предавање ће обухватити карактеристике развојних тешкоћа, те ће покушати одговорити на питања која срећемо у родитељству и пракси; о одступањима по различитим аспектима развоја, о штетности одлагања третмана и ране интервенције, те о питањима и дилемамам за школовање деце са тешкоћама ( да ли посебно специјализоване школе или редовне школе са спровођењем планова подрше тзв. ИОП-1 и/или ИОП-2)

Последњи сегмент предавања предвиђен је да буде интерактиван, те ће моћи да се поставе питања о конкретним проблемима.

Предавање је намењено свим заинтересованим суграђанима.

Godine uzleta

Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Brošuru i vodič za roditelje možete pogledati na sledećem linku:

https://www.unicef.org/serbia/godine-uzleta

• Најновије објаве •

АДАПТАЦИЈА ДЕЦЕ НА ВРТИЋ

Поласком у вртић делимично се мења дететов начин живљења, мора се прилагодити на непознате особе-васпитаче, вишесатни боравак међу већим бројем деце, нови простор и ствари које га окружују, делимично различит ритам активности, устајања, спавања и храњења.

Време у којем се дете, васпитачи али и родитељ прилагођавају новонасталој ситуацији и у којем се успоставља социо-емоционална веза детета и васпитача називамо адаптацијски период.

Како ће протећи период адаптације, с којим манифестацијама те колико ће трајати зависи од карактеристика личности детета, узраста детета, степена његовог развоја, стања дететовог здравља и породичне атмосфере у којој дете живи. Будући да су деца сензибилна за емоције родитеља и у свом понашању често изражавају оно што родитељи осећају, дететова адаптација и прихватање вртића у великој мери зависи и од тога како родитељ доживљава полазак детета у вртић, какав став има према вртићу и каква је била припрема детета за вртић. Адаптација зависи и од редовног долажења детета (изостанци продужују време прилагођавања).

Сва деца не реагују једнако током адаптације. Нека деца отворено негодују, редовно бурно реагују код растајања од родитеља, нека деца одбијају комуникацију са васпитачем док су друга у потпуности усмерена само на њих. Дете се најчешће не одваја од своје играчке или ранца, као прелазног објекта који му помаже да се осећа сигурније и заштићено. Нека деца су склона реакцијама на физиолошком плану: одбијање хране, одбијање спавања, пробавне сметње, често обољевање, а друга реакцијама у понашању (плач, агресивност,  пасивност).                                                                                                         

Нека деца тако реагују само првих дана, код неких то стање траје данима, а код неких се јавља тек након одређеног времена па можемо говорити о могућим „закаснелим“ реакцијама када је дете схватило да је одлазак у вртић постало део његове свакодневнице и коначно стање.

Једна од могућих реакција је и регресија тј. враћање на претходне облике понашања који су већ усвојени и превладани на неком ранијем степену развоја. Тако дете које је успоставило контролу столице може сада опет обављати нужду у гаћице, оно које је комуницирало речима сада опет може прибегавати гестикулацији и сл. Но, такве промене у понашању су пролазног карактера. Оне ће нестати када се дете прилагоди новој средини, тј. када се буде осећало сигурно.

Сва та понашања су нормална у фази адаптације. Она слабе и нестају брзином којом се дете прилагођава околини и успоставља социо-емоционалне односе са васпитачима.

Адаптација није готова кад дете престане да плаче већ кад дете почне спонтано да изражава своја осећања, потребе, мисли и способности.

Ево неколико савета како Ви као родитељи можете олакшати период адаптације:

 • Ускладите ставове о вртићу унутар породице
 • Упознајте васпитаче са навикама и особеностима свог детета
 • Имајте сараднички и позитиван став према вртићу, представите детету вртић као забавно и весело место а не „нужно зло“
 • Подстичите дете на дружење с другом децом и одраслима
 • Развијајте самосталност детета у храњењу, хигијенским навикама и спремању играчака код куће (у складу са узрастом и могућностима детета)
 • Ускладите ритам живота код куће с вртићким
 • Будите доследни при довођењу детета у вртић, при остављању детета, кратко и срдачно се растаните (а не драматично и дуго, растанак је болан и треба га скратити на минимум)
 • Размењујте информације и договарајте се о свему са васпитачима
 • Допустите детету да понесе своју омиљену играчку у вртић
 • Покажите детету да га волите и кад оно одбија останак у колективу;
 • Разговарајте са дететом о другој деци, о играчкама, о васпитачима, подстичите му интересовање за садржаје у вртићу;
 • Немојте да бежите од детета већ се увек поздравите и искрено кажите када ћете се вратити...и наравно, увек одржите своју реч!

Педагошко психолошка служба

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УПИС (31.3.2021.)

Драги наши будући корисници, обавештавамо Вас да ће наша установа организовати прикупљање уписне документације за све оне који желе да конкуришу за место у нашим вртићима у наредној радној години (2021/22). Прикупљање уписне документације ће бити организовано у централној згради (улица Југословенске Армије бр 18), у кабинету за информатику, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у периоду од 05.04.2021. до 16.04.2021. Сви они који до 16.04.2021. не комплетирају уписну документацију неће ући у систем бодовања и рангирања за упис за 2021/2022.

Родитељи који су електронским путем преко апликације е-вртић поднели пријаву за упис треба да доставе још и Потврду од педијатра о здравственoј способности детета (не старија од 6 месеци).

Родитељи који су претходних година поднели захтев за упис деце са комплетном документацијом (додељена им је шифра), треба да доставе још и нову Потврду од педијатра о здравственoј способности детета (не старија од 6 месеци) и Уверење о запослењу родитеља (или потврду службе за запошљавање уколико нису запослени) само у случају да је дошло до промене што се тиче статуса запослености родитеља.

Родитељи који су раније поднели захтев за упис деце на целодневни боравак али нису донели комплетну документацију (није им додељена шифра), или сада желе да га поднесу, за наредну радну годину, потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду службе за запошљавање
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да поднесу захтев за упис деце за ППГ на полудневном боравку (вртићи ''Свети Сава'' и ''Невен'') потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 2. Потврда од педијатра о здравственoј способности детета (не старија од 6 месеци)

Напомена: за децу која већ користе наше услуге није потребно поново подносити захтев за упис за наредну радну годину.

Родитељи чија је дете 3. или 4. по реду рођења потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте мајке (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за сву децу у породици)
 3. Доказ о пребивалишту за мајку и за дете за које се подноси пријава (не за сву децу у породици)
 4. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да остваре право приоритетног уписа по неком од основа (самохрани родитељ, дете са сметњама у развоју, дете из материјално угрожених породица) потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте једног од родитеља (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Доказ о пребивалишту за дете за које се подноси пријава
 4. Документ којим се доказује статус детета (Решење центра за социјални рад, лекарска документација, извод из МКУ и сл. у зависности од тога у коју категорију приоритета дете спада)
 5. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Молимо родитеље да се приликом доласка у канцеларију придржавају следећих упутстава (због пандемијских мера):

 1. Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица
 2. У канцеларију улази само по један родитељ
 3. Родитељи који чекају дужни су да држе прописано одстојање
 4. Родитељ који се налази у канцеларији дужан је да поступа по инструкцијама које добија од запослених.

Најједноставнији начин пријаве је електронским путем помоћу следећег линка (клик на слику испод):

ПСИХОЛОШКА ПРВА ПОМОЋ ДЕЦИ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

Оптимални услови за развој детета подразумевају стабилност и предвидљив ток живота. Нагли, непријатни, неповезани догађаји угрожавају осећање сигурности које је важно за дететов правилан развој.

Правовремена психолошка прва помоћ детету које је изложено стресном искуству омогућава непосредно и брзо окрепљење и спречавање усложњавања негативних реакција.

 

ВАЖНЕ ПОРУКЕ

У немирним и тешким временима ДЕТЕ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОДВАЈА ОД РОДИТЕЉА

Родитељ је примарни извор љубави и сигурности за дете и стога, кад год је то могуће деца треба да остану са родитељима. Ако из неког разлога морају да се одвоје од родитеља, онда је пожељно да у новој средини са њима буде неко кога деца знају и ко им је близак.

ИНФОРМИШИТЕ ДЕТЕ о догађајима који ремете уобичајане токове живота

Све што је нејасно и непознато изазива страх и неизвесност и појачава нелагодност. Правовремене, кратке и јасне информације умањују страх и нелагоду.

ПРУЖИТЕ ДЕТЕТУ ОСЕЋАЊЕ СИУРНОСТИ И ЗАШТИТЕ колико год је то могуће

Осећање да је вољено, сигурно и заштићено је неопходно за правилан развој детета. Уколико то изостане услед поремећених услова живота, дете постаје преплављено изразитим осећајем беспомоћности.

СВОЈА ЛОША ОСЕЋАЊА ОБЈАСНИТЕ ДЕТЕТУ и то увек са могућим добрим исходима

Дете види свет кроз очи родитеља. Родитељи који су преплављени негативним емоцијама, који се препуштају очају и безнађу, који су блокирани од страха... појачавају дететово осећање неизвесности и страха.

ДЕЦИ ТРЕБА ДА СЕ КАЖЕ АКО ЈЕ НЕКО ОД ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ОЗБИЉНИЈЕ БОЛЕСТАН ИЛИ УМРО

Ускраћивање информација руши дететово поверење у одрасле и још више отежава дететово емоционално стање. Информације треба прилагодити дететовом узрасту. На предшколском узрасту дете не може да разуме коначност и смрт али ипак жели да му се дају неки одговори.

ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА БУДУ ТУЖНА и да искажу своју тугу

Испољавање својих тужних осећања кроз плач, разговор, игру, цртање...помаже детету да прихвати губитак и смањује психичку бол.

Природно је да деца у тешким ситуацијама ПРОМЕНЕ СВОЈЕ ПОНАШАЊЕ И ИСПОЉАВАЈУ ЗНАКЕ СТРЕСА

Деца могу да постану повучена, уплашена, да изгубе вољу да се играју, једу, поремети им се сан, сисају палац, гризу нокте, мокре у кревет... Могу испољити јаче реакције на стрес; потешкоће у мишљењу, јаку узнемиреност, тешке снове и ноћне море, дуготрајну обузетост једном темом или једном врстом игре... Све су то нормалне реакције на ненормалне догађаје којима је дете било изложено и не значе да је дете психички оболело. Уколико се овакви симптоми задрже дуже од неколико месеци потребно је потражити стручну помоћ. 

Подстичите децу НА УОБИЧАЈЕНЕ ДЕЧИЈЕ АКТИВНОСТИ

Подстицање колико је могуће свакодневних, уобичајених активности код куће пружа детету осећај нормалности и сређености. После наглих, непријатних и узнемирујућих догађаја, неопходно је да се детету што пре обезбеди континуитет уобичајених активности, игра и дружење са вршњацима.

Како разговарати са дететом о пандемији новог корона вируса
Децо погледајте ову сликовницу
Игре за подстицање фине моторике

Пријаве за упис деце

Ако желите да упишете своје дете, контактирајте нас кликом на дугме испод


Обавештење за родитеље (старатеље) о закљученом осигурању деце

Информације у вези са закључњним уговором о осигурању деце од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2018/19. годину можете погледати овде

Пријава штете - Колективна незгода PDF
Важне информације за уговарача и осигуранике уз понуду за колективно осигурање деце 2018/2019 PDF
Понуда - Осигурање деце 2018/2019 PDF

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 'МЛАДОСТ'

Брига о деци од колевке па до школе је наша мисија још од 1968.године. Квалитет наших услуга нас позиционира високо, и зато смо први избор родитеља Бачке Паланке.

Од 1968 до 1970.г. започело се са фузијом предшколских и образовних установа, предшколске установе ''Полетарац', са стручним особљем и Интерната за ученике у привреди са наменским, али и комфорним простором. Интеграцијом те две установе је формирана данашња васпитно – образовна установа ''Младост''. Од те 1970.г. у вртићима, јаслама и кухињи су запошљавани стручно оспособљени кадрови, тј. васпитачи, медицинске сестре и кувари. Данас ову Установу чини 7 објеката са 12 група полудневног боравка и 20 група целодневног боравка (од тога 8 јаслених група), укупно 720 деце.


НЕДАВНЕ ОБЈАВЕ


Наши капацитети

ПУ Младост располаже различитим капацитетима у односу
на узраст деце од јаслених па све до предшколских група

Музички студио

Просторије за игру

Веб сајт као сервис

Вртићи

Обданиште

Сопствена кухиња

ОБРАЗУЈЕМО ДЕЦУ

Образујемо децу Поред активне бриге о деци, смтрамо да је битна и образовна улога током боравка у нашој установи.

СЈАЈНИ УСЛОВИ ЗА ИГРУ

Деца морају у сваком моменту бити безбрижна и имати на располагању играчке различитих категорија

НЕГУЈМО ДРУГАРСТВО

Другарство је непроцењив део дечијег, али и света одраслих. Учи се од малих ногу.

ПОМАЖЕМО РОДИТЕЉИМА

Стојимо на располагању за сва питања и недоумице везане за одгој и образовање деце.


Адреса где нас можете пронаћи:

ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС

ОД 01.04.2020. подношење захтева за упис деце у Вртић електронским путем и у Бачкој Паланци

Будући корисници услуга ПУ ''Младост'' ће већ од 01.04.2020. на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве детета за упис у предшколску установе. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији. Сведетаљније информације у вези коришћења ове могућности биће објављена на нашој интернет презентацији као и на огласним таблама наше установе непосредно пре пуштања у рад овог сервиса.

ОБАВЕШТЕЊЕ (03.10.2022.)

Новоотворени објекат у склопу ПУ ''Младост'', вртић ''Мали принц'' (Обровац) почиње са радом дана 10.10.2022. (понедељак). Родитељски састанак за родитеље чија су деца примљена у вртић биће одржан дана 06.10.2022. (четвртак)  а о тачном времену одржавања састанка родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитача. На овом састанку ће се вршити и потписивање уговора. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 10.10.2022. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).
Ранг листе, као и све остале информације везане за упис деце можете пратити и на званичној интернет презентацији установе http://pu-mladost.rs/ у подменију Упис.
Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији сваког радног дана од 8 до 14 часова у периоду од 03.10.2022. до 06.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УПИС (29.06.2022.)

Нове информације везане за упис погледајте на страници УПИС.

ВРТИЋИ НЕ РАДЕ ОД 16.03.2020.

    Поштујући мере Владе Републике Србије, а у вези са сузбијањем епидемије корона вируса, сви објекти ПУ ''Младост'' неће примати децу почев од 16.03.2020. Обавештење до када ће ова мера бити на снази, родитељи могу потражити на огласним таблама наше установе, на овој интернет презентацији или у средствима јавног информисања.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи/старатељи,

У контексту актуелног стања и прекида непосредног рада са децом, желимо да истакнемо важност активности усмерених на подршку и добробит учењу и развоју деце предшколског узраста. У условима ванредног стања и кућне изолације потребно је обезбедити повољну психолошку климу и подржавајуће, присне, односе и организовати подстицајну средину и услове за добробит деце и учење кроз заједничку игру деце и родитеља.

Породица као примарни, најважнији васпитач деце, представља иначе, а посебно у новонасталој ситуацији, први контекст у којем се одвија процес учења и развоја детета, а улога предшколске установе је да подржи породице у остваривању њихове васпитне функције.

Будите у договореним начинима комуникације са васпитачима/медицинским сестрама-васпитачима Ваше деце а уколико имате потребу за додатном подршком, обратите се на следеће телефоне: 062 8816422 - психолог Драгана Јатић; 062 8816410 - педагог Драгана Чикош и 062 8816409 - педагог Душкица Кнежић.

Предлажемо Вам садржаје који ће Вам помоћи да у кућним условима што квалитетније проведете време са Вашом децом: телевизијске емисије за децу „Коцка, коцка, коцкица“, „Невен“; дечји енигматски часописи; виртуелно позориште лутака „Пинокио“; Креативни кућни вртић; странице detinjarije.com и najboljamamanasvetu.com.

До виђења, желимо Вам здравље и незаборавне тренутке са Вашом децом!

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све кориснике наших услуга да због епидемије грипа, наша установа
неће вршити прихват деце у свим објектима у периоду од 12.02.2020. до 21.02.2020. Уколико
дође до неких измена, информације ће бити доступне на огласним таблама наших објеката или
преко интернет презентације установе.

ОБАВЕШТЕЊЕ

10. августа (понедељак) до 21. августа 2020. године (петак) Предшколска установа „Младост“ Бачка Паланка неће радити због колективног годишњег одмора свих запослених.

Установа наставља са радом почев од понедељка, 24. августа 2020. године.

Директор Установе, Шатара Горан

ОБАВЕШТЕЊЕ

Преузимање рачуна ће се вршити у времену од 8 до 12 часова у служби рачуноводства

ПУ ''МЛАДОСТ'' НАСТАВЉА РАД 11.05.2020.

Наша Установа ће од понедељка, 11.05.2020. наставити да обавља своју делатност. Режим рада ће бити редукован и у складу са свим мерама и упутствима ресорног министарства. Такође молимо кориснике наших услуга да се придржавају истих. У наставку текста сви корисници наших услуга се могу упознати са ''Инструкцијама за поступање ПУ ''. Нарочито молимо родитеље да обрате пажњу на одељак IV.

Инструкције у вези са поступањем ПУ