ПОСЕТА ГВОЖЂАРИ “ЗЕЉКОВИЋ”

Један вид сарадње са родитељима је и посета њиховом радном месту. У складу са тим посетили смо гвожђару породице „Зељковић“, где су деца имала прилику да се упознају са различитим алатима и неопходним материјалима за извођење грађевинских радова, као да се и сами, а у складу са својим могућностима опробају у закуцавању ексера у стиропор. У прилог томе фотографије и захвалност родитељима на доброј сарадњи.

Comments are closed.