ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ХРАНУ

Позив за подношење понуде (Храна 2020)
Конкурсна документација (Храна 2020)
Обавештење од поднетом захтеву за заштиту права (Храна 2020)
Oбавештење о закљученим оквирним споразумима (Xрана 2020)
Обавештење о закљученим уговорима (Храна 2020)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ГОРИВО

Позив за подношење понуде (Гориво 2020)
Конкурсна документација (Гориво 2020)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуде (Хемија 2020)
Конкурсна документација (Хигијена 2020)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде
(Потрошни материјал за рад са децом 2020)
Конкурсна документација
(Потрошни материјал за рад са децом 2020)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ГАСНО УЉЕ

Позив за подношење понуде
(Гасно уље 2020)
Конкурсна документација
(Гасно уље екстра лако 2020)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (Гасно уље 2020)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлука о закључивању оквирног споразума

ПОГОНСКО ГОРИВО

Одлука о закључивању оквирног споразума
ПОГОНСКО ГОРИВО

Oдлука о додели уговора

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Oдлука о додели уговора
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
Позив за подношење понуде
Храна 2020
Храна конкурсна документација 2020