УПИС

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.06.2023.)

Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији сваког радног дана од 8 до 12 часова у периоду од 23.06.2023. до 30.06.2023.

Ранг листе, спискове деце по групама, као и све остале информације везане за упис деце можете пратити и на званичној интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ) у подменију Упис.

Сва деца која су конкурисала за упис у припремне предшколске групе у вртићима "Невен" и "Свети Сава" (полудневни боравак) су примљена у оне вртиће за које су и конкурисали (из тог разлога нису ни рангирани).

На истакнутим ранг листама по годиштима, сва деца која се налазе изнад црвене линије су примљена у вртић. Родитељи те деце могу даље погледати у списковима по вртићима и групама, у који је вртић и у коју групу њихово дете распоређено.

 

Критеријуми за бодовање:

К1.запосленост родитеља (старатеља, усвојитеља)

  • a. оба родитеља (старатеља, усвојитеља) запослена – 10 бодова
  • б. један родитељ (старатељ, усвојитељ) запослен – 5 бодова
  • в. уколико је родитељ (старатељ, усвојитељ) студент или приправник стажиста – 2 бода.
  • г. ни један родитељ (старатељ, усвојитељ) није запослен – 0 бодова

Лица којима је надлежни орган утврдио статус инвалида приликом бодовања по основу запослености третирају се као запослена лица.

К2.препорука за боравак детета у колективу од надлежних институција – 5 бодова

К3.неусвојене молбе – за сваки месец чекања по 1 бод

К4.старије дете борави у Установи – највише 5 бодова

  • а. редовно измирује обавезе предвиђене Уговором – 5 бодова
  • б. измирује обавезе са кашњењем не већим од 15 дана – 3 бода.

 

Oбавештење

Потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се на родитељским састанцима у објектима и групама у којима су деца распоређена. Родитељски састанци ће се у свим групама одржати у периоду од 28.08.2023. до 08.09.2023. а о тачном термину и начину одржавања састанака родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитача. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи у наредној радној години да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

Приликом потписивања уговора потребно је за децу која већ користе наше услуге, донети и ново лекарско уверење (новопримљена деца су уверење предали већ са документацијом за упис).

Приликом потписивања уговора, деца која већ користе наше услуге а остварују право на регресирани боравак (3. и 4. дете, самохрани, итд.) треба да обнове сву потребну документацију, како би и у наредној години остварили своје право.

 • УГОВОР МОЖЕ ПОТПИСАТИ ИСКЉУЧИВО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) ДЕТЕТА, УЗ ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ.
 • УКОЛИКО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НЕ ПОТПИШЕ УГОВОР, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА ДЕТЕТА.
 • УГОВОРЕ ПОТПИСУЈУ И ДОСАДАШЊИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА (ДЕЦА КОЈА ВЕЋ ИДУ У НАШУ УСТАНОВУ) И НОВОПРИМЉЕНА ДЕЦА.

 

Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати у табели испод:

Објављено (23.06.2023.)
Годиште Линк ка списку (PDF)
Ранг листа за 2017. годиште
Ранг листа за 2018. годиште
Ранг листа за 2019. годиште
Ранг листа за 2020. годиште
Ранг листа за 2021. годиште
Ранг листа за 2022. годиште
Ранг листе за упис по објектима и групама

можете погледати у табели испод:

Објављено (23.06.2023.)
Назив објекта Линк ка списку (PDF)
Бамби, Брегалничка бб (Бачка Паланка)
Бубаmара, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Цврчак, Васе Стајића бб (Бачка Паланка)
Лептирић, Краља Петра I 86 (Бачка Паланка)
Невен, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Невен полудневни боравак, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Маслачак, Цара Лазара 45 (Бачка Паланка)
Пчелице, ЈА 16 (Бачка Паланка)
Свети Сава, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)
Свети Сава полудневни боравак, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)
Коцкица, (Силбаш)
Пингвин, Карађорђева 71 (Деспотово)
Полетарац, М. Тита 64 (Товаришево)
Мали Принц, О.Ш. Жарко Зрењанин (Обровац)

ОБАВЕШТЕЊЕ (20.06.2023.)

Ранг листе и спискови деце по вртићима ће бити објављени у петак 23.06.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УПИС (29.03.2023.)

Драги наши будући корисници, обавештавамо Вас да ће наша установа организовати прикупљање уписне документације за све оне који желе да конкуришу за место у нашим вртићима у наредној радној години (2023/24). Прикупљање уписне документације ће бити организовано у централној згради (улица Југословенске Армије бр 18), у кабинету за информатику, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у периоду од 10.04.2023. до 25.04.2023. Сви они који до 25.04.2023. не комплетирају уписну документацију неће ући у систем бодовања и рангирања за упис за 2023/2024.

Родитељи који су електронским путем преко апликације е-вртић поднели пријаву за упис треба да доставе још и Потврду од педијатра о здравственој способности детета (не старија од 6 месеци).

Родитељи који су претходних година поднели захтев за упис деце са комплетном документацијом (додељена им је шифра), треба да доставе још и нову Потврду од педијатра о здравственој способности детета (не старија од 6 месеци) и Уверење о запослењу родитеља (или потврду службе за запошљавање уколико нису запослени) само у случају да је дошло до промене што се тиче статуса запослености родитеља.

Родитељи који су раније поднели захтев за упис деце на целодневни боравак али нису донели комплетну дикументациу (није им додељена шифра), или сада желе да га поднесу, за наредну радну годину, потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду службе за запошљавање)
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да поднесу захтев за упис деце за ППГ на полудневном боравку (вртићи ''Свети Сава'' и ''Невен'') потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 2. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Напомена: за децу која већ користе наше услуге није потребно поново подносити захтев за упис за наредну радну годину.

Родитељи чија је дете 3. или 4. по реду рођења потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте мајке (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за сву децу у породици)
 3. Доказ о пребивалишту за мајку и за дете за које се подноси пријава (не за сву децу у породици)
 4. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да остваре право приоритетног уписа по неком од основа (самохрани родитељ, дете са сметњама у развоју, дете из материјално угрожених породица) потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте једног од родитеља (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Доказ о пребивалишту за дете за које се подноси пријава
 4. Документ којим се доказује статус детета (Решење центра за социјални рад, лекарска документација, извод из МКУ и сл. у зависности од тога у коју категорију приоритета дете спада)
 5. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Критеријуми за бодовање:

К1. запосленост родитеља (старатеља, усвојитеља)
      а. оба родитеља (старатеља, усвојитеља) запослена – 10 бодова
      б. један родитељ (старатељ, усвојитељ) запослен – 5 бодова
      в. уколико је родитељ (старатељ, усвојитељ) студент или приправник стажиста – 2 бода.
      г. ни један родитељ (старатељ, усвојитељ) није запослен – 0 бодова
      Лица којима је надлежни орган утврдио статус инвалида приликом бодовања по основу запослености третирају се као запослена лица.

К2. препорука за боравак детета у колективу од надлежних институција – 5 бодова

К3. неусвојене молбе – за сваки месец чекања по 1 бод

К4. старије дете борави у Установи – највише 5 бодова
      а. редовно измирује обавезе предвиђене Уговором – 5 бодова
      б. измирује обавезе са кашњењем не већим од 15 дана – 3 бода.

Сва питања у вези уписа деце у нашу установу можете послати на следећу мејл адресу:

upismladostpu@gmail.com

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Будући корисници услуга ПУ ''Младост'' од сада ће. на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронским путем. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

Информације битне за кориснике ове услуге:

Овој апликацији ће се приступати путем линка који ће бити објављен на интернет страници ПУ ''Младост'' или директним приступом на портал еУправа (https://euprava.gov.rs).

Детаљнија упутства за коришћење ове апликацији можете прочитати на порталу еВртић (https://euprava.gov.rs/pomoc).

Родитељи (старатељи) који су раније поднели захтев за упис у папирној форми не треба да поново подносе захтев електронским путем.

Приликом on-line подношење захтева за упис деце родитељи не треба да прибављају извод из МКР за децу као и уверење о запослењу (једини документ у папирној форми који ће морати да доставе је потврда од педијатра а рокови када ће се ове потврде достављати биће објављени након окончања ванредног стања). 

За децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено. 

ПРАВИЛНИК о условима за упис, пријем, боравак и испис деце

можете погледати у PDF-у испод

Правилник PDF

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.06.2023.)

Потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се на родитељским састанцима у објектима и групама у којима су деца распоређена. Родитељски састанци ће се у свим групама одржати у периоду од 25.08.2023. до 28.08.2023. а о тачном термину и начину одржавања састанака родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитача. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2023. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

Приликом потписивања уговора потребно је за децу која већ користе наше услуге, донети и ново лекарско уверење (новопримљена деца су уверење предали већ са документацијом за упис).

Приликом потписивања уговора, деца која већ користе наше услуге а остварују право на регресирани боравак (3. и 4. дете, самохрани, итд.) треба да обнове сву потребну документацију, како би и у наредној години остварили своје право.

 • УГОВОР МОЖЕ ПОТПИСАТИ ИСКЉУЧИВО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) ДЕТЕТА, УЗ ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ.
 • УКОЛИКО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НЕ ПОТПИШЕ УГОВОР, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА ДЕТЕТА.
 • УГОВОРЕ ПОТПИСУЈУ И ДОСАДАШЊИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА (ДЕЦА КОЈА ВЕЋ ИДУ У НАШУ УСТАНОВУ) И НОВОПРИМЉЕНА ДЕЦА.

Ранг листа за децу рођену у 2016. и у јануару и фебруару 2017. (припремни предшколски програм) није креирана из разлога што су сва ова деца примљена у објекте наше установе а на списковима деце по објектима можете видети у који објекат су распоређени.

Ранг листе, спискове деце по групама, као и све остале информације везане за упис деце можете пратити и на званичној интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ) у подменију Упис.

Родитељи који имају примедбе на бодовање
приликом рангирања деце,
могу поднети жалбу комисији за упис
сваког радног дана од 8 до 12 часова
у периоду од 15.07.2023. до 23.07.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ (03.10.2022.)

Новоотворени објекат у склопу ПУ ''Младост'', вртић ''Мали принц'' (Обровац) почиње са радом дана 10.10.2022. (понедељак). Родитељски састанак за родитеље чија су деца примљена у вртић биће одржан дана 06.10.2022. (четвртак)  а о тачном времену одржавања састанка родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитача. На овом састанку ће се вршити и потписивање уговора. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 10.10.2022. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).
Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији сваког радног дана од 8 до 14 часова у периоду од 03.10.2022. до 06.10.2022.

Ранг листа Линк ка списку (PDF)
Ранг листа Обровац
Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати у табели испод:

Објављено (29.6.2022.)
Годиште Линк ка списку (PDF)
Ранг листа за 2016. годиште
Ранг листа за 2017. годиште
Ранг листа за 2018. годиште
Ранг листа за 2019. годиште
Ранг листа за 2020. годиште
Ранг листа за 2021. годиште
Распоред по објектима и групама

можете погледати испод:

Објављено (29.6.2022.)
Годиште Линк ка списку (PDF)
Распоред по објектима и групама

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УПИС (29.06.2022.)

Сва деца која су конкурисала за упис у припремне предшколске групе у вртићима ''Невен'' и ''Свети Сава'' (полудневни боравак) су примљена у оне вртиће за које су и конкурисали (из тог разлога нису ни рангирани). 

На истакнутим ранг листама по годиштима, сва деца која се налазе изнад црвене линије су примљена у вртић. Родитељи те деце могу даље погледати у списковима по вртићима и групама, у који је вртић и у коју групу њихово дете распоређено.

Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији најкасније до 08.07.2022.

Информације у вези потписивања уговора и поласка деце у вртиће биће објављене 23.08.2022. (оријентациони датум).

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УПИС (28.03.2022.)

Драги наши будући корисници, обавештавамо Вас да ће наша установа организовати прикупљање уписне документације за све оне који желе да конкуришу за место у нашим вртићима у наредној радној години (2022/23). Прикупљање уписне документације ће бити организовано у централној згради (улица Југословенске Армије бр 18), у кабинету за информатику, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у периоду од 04.04.2022. до 15.04.2022. Сви они који до 15.04.2022. не комплетирају уписну документацију неће ући у систем бодовања и рангирања за упис за 2022/2023.

Родитељи који су електронским путем преко апликације е-вртић поднели пријаву за упис треба да доставе још и Потврду од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци).

Родитељи који су претходних година поднели захтев за упис деце са комплетном документацијом (додељена им је шифра), треба да доставе још и нову Потврду од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци) и Уверење о запослењу родитеља (или потврду службе за запошљавање уколико нису запослени) само у случају да је дошло до промене што се тиче статуса запослености родитеља.

Родитељи који су раније поднели захтев за упис деце на целодневни боравак али нису донели комплетну дикументациу (није им додељена шифра), или сада желе да га поднесу, за наредну радну годину, потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду службе за запошљавање)
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да поднесу захтев за упис деце за ППГ на полудневном боравку (вртићи ''Свети Сава'' и ''Невен'') потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 2. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Напомена: за децу која већ користе наше услуге није потребно поново подносити захтев за упис за наредну радну годину.

Родитељи чија је дете 3. или 4. по реду рођења потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте мајке (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за сву децу у породици)
 3. Доказ о пребивалишту за мајку и за дете за које се подноси пријава (не за сву децу у породици)
 4. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да остваре право приоритетног уписа по неком од основа (самохрани родитељ, дете са сметњама у развоју, дете из материјално угрожених породица) потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте једног од родитеља (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Доказ о пребивалишту за дете за које се подноси пријава
 4. Документ којим се доказује статус детета (Решење центра за социјални рад, лекарска документација, извод из МКУ и сл. у зависности од тога у коју категорију приоритета дете спада)
 5. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Ранг листе за упис деце у вртиће, као и распоред примљене деце по групама биће објављен (на интернет презентацији установе, као и на оглесној табли вртића ''Пчелица'') у четвртак, 24.06.2021.

Уговор може потписати искључиво родитељ (старатељ) детета, уз фотокопију личне карте.
Уколико родитељ (старатељ) у предвиђеном року не потпише уговор, сматраће се да је одустао од уписа детета.
Уговоре потписују и досадашњи корисници услуга (деца која већ иду у нашу установу) и новопримљена деца.

Сва деца која су конкурисала за упис у припремне предшколске групе у вртићима ''Невен'' и ''Свети Сава'' (полудневни боравак) су примљена у оне вртиће за које су и конкурисали. 

Датум када ће се извршити прозивка деце у овим групама биће накнадно објављен на огласним таблама у вртићима, као и на интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ).

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Будући корисници услуга ПУ ''Младост'' од сада ће. на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронским путем. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

Информације битне за кориснике ове услуге:

Овој апликацији ће се приступати путем линка који ће бити објављен на интернет страници ПУ ''Младост'' или директним приступом на портал еУправа (https://euprava.gov.rs).

Детаљнија упутства за коришћење ове апликацији можете прочитати на порталу еВртић (https://euprava.gov.rs/pomoc).

Родитељи (старатељи) који су раније поднели захтев за упис у папирној форми не треба да поново подносе захтев електронским путем.

Приликом on-line подношење захтева за упис деце родитељи не треба да прибављају извод из МКР за децу као и уверење о запослењу (једини документ у папирној форми који ће морати да доставе је потврда од педијатра а рокови када ће се ове потврде достављати биће објављени након окончања ванредног стања). 

За децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено. 

Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати овде:

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
Cпискове деце по групама за целодневни и полудневни боравак

можете погледати овде:

Целодневни боравак
Полудневни боравак

ОД 01.04.2020. подношење захтева за упис деце у Вртић електронским путем и у Бачкој ПаланциБудући корисници услуга ПУ ''Младост'' ће већ од 01.04.2020. на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве детета за упис у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

Све детаљније информације у вези коришћења ове могућности биће објављена на нашој интернет презентацији као и на огласним таблама наше установе непосредно пре пуштања у рад овог сервиса.

УСКОРО подношење захтева за упис деце у Вртић електронским путем и у Бачкој Паланци

 

Будући корисници услуга ПУ ''Младост'' ускоро ће на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве детета за упис у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

ОБАВЕШТЕЊЕ (објављено 20.06.2022.)

Ранг листе, као и спискови деце по групама, биће објављени у среду 29.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јун 2019.

Потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се у информатичком кабинету у централној згради (вртић “Пчелице“), у периоду од 21.08.2019. до 31.08.2019. у времену од 8 до 14 часова. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2019. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

Приликом потписивања уговора потребно је за децу која већ користе наше услуге, донети и ново лекарско уверење (новопримљена деца су уверење предали већ са документацијом за упис).

Приликом потписивања уговора деца која већ користе наше услуге а остварују право на регресирани боравак (3. и 4. дете, самохрани, итд.) треба да обнове сву потребну документацију, како би и у наредној години остварили своје право.

Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији најкасније до 05.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Март 2019.

Упис деце у припремни предшколски програм (полудневни боравак) родитељи могу обавити у вртићима "Невен" и "Свети Сава" у периоду од 1. априла до 15. маја 2019. године.

Родитељ је дужан да приликом уписа детета приложи:

 1. доказ о здравственом прегледу детета, не старији од 6 месеци,
 2. извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија),
 3. својеручно попуњен и потписан захтев за упис.

Упис се врши у вртићима радним данима од 11:30 - 13:00 часова.

Напомена: припремни предшколски програм обавезан je за сву децу рођену од 1. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године.

Важно обавештење – потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се у канцеларији стручне службе, на првом спрату централне зграде (вртић “Пчелице“), у периоду од 03.07.2017. до 21.07.2017. у времену од 8 до 14 часова. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2017. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

21.06.2017. Објављене су ранг листе и спискови деце по групама за целодневни боравак. Можете их видети на огласној табли вртића “Лептирић“ (централна зграда). У наредна два дана, спискови деце ће бити истакнути и на осталим објектима наше установе, за децу која су у тај објекат распоређена.

Обавештење – документација за упис деце за наредну радну годину, подноси се у периоду од 01.04.2017. до 15.04.2017. у просторијама стручне службе. 

Документација потребна за упис:

 1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду од националне службе запошљавања.
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 3. Потврда педијатра о здравственој способности детета.

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.07.2020.)

Ранг листе за упис 2020/21, као и распоред деце по објектима, биће објављени 15.07.2020. на огласној табли вртића ''Пчелице'' (централна зграда) и на интернет презентацији наше Установе.

Рок за евентуалне жалбе на бодовање је од момента објављивња ранг листи до 23.07.2020. до 14 часова.

Комисија за упис се придржава следећих критеријума и начина бодовања:

1.запосленост родитеља (старатеља, усвојитеља):

      а. оба родитеља (старатеља, усвојитеља) запослена – 10 бодова

      б. један родитељ (старатељ, усвојитељ) запослен – 5 бодова

      в. уколико је родитељ (старатељ, усвојитељ) студент или приправник стажиста – 2 бода.

      г. ни један родитељ (старатељ, усвојитељ) није запослен – 0 бодова

Лица којима је надлежни орган утврдио статус инвалида приликом бодовања по основу запослености третирају се као запослена лица.

2.препорука за боравак детета у колективу од надлежних институција – 5 бодова

3.неусвојене молбе – за сваки месец чекања по 1 бод

4.старије дете борави у Установи – највише 5 бодова:

      а.редовно измирује обавезе предвиђене Уговором – 5 бодова

      б.измирује обавезе са кашњењем не већим од 15 дана – 3 бода.

ОБАВЕШТЕЊЕ (15.07.2020.)

Потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се на родитељским састанцима у објектима и групама у којима су деца распоређена. Родитељски састанци ће се у свим групама одржати у периоду од 25.08.2020. до 28.08.2020. а о тачном термину и начину одржавања састанака родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитача. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2020. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

Приликом потписивања уговора потребно је за децу која већ користе наше услуге, донети и ново лекарско уверење (новопримљена деца су уверење предали већ са документацијом за упис).

Приликом потписивања уговора, деца која већ користе наше услуге а остварују право на регресирани боравак (3. и 4. дете, самохрани, итд.) треба да обнове сву потребну документацију, како би и у наредној години остварили своје право.

 

 • УГОВОР МОЖЕ ПОТПИСАТИ ИСКЉУЧИВО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) ДЕТЕТА, УЗ ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ.
 • УКОЛИКО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НЕ ПОТПИШЕ УГОВОР, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА ДЕТЕТА.
 • УГОВОРЕ ПОТПИСУЈУ И ДОСАДАШЊИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА (ДЕЦА КОЈА ВЕЋ ИДУ У НАШУ УСТАНОВУ) И НОВОПРИМЉЕНА ДЕЦА.

 

Ранг листа за децу рођену у 2014. и у јануару и фебруару 2015. (припремни предшколски програм) није креирана из разлога што су сва ова деца примљена у објекте наше установе а на списковима деце по објектима можете видети у који објекат су распоређени.

Ранг листе, спискове деце по групама, као и све остале информације везане за упис деце можете пратити и на званичној интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ) у подменију Упис.

Уколико постоје неке нејасноће у вези ранг листи, као и даљег поступка везаног за упис деце, родитељи се за даље информације могу јавити у Информатички кабинет (централна зграда) сваког радног дана од 8 до 12 часова у периоду од 15.07.2020. до 23.07.2020.

Родитељи који имају примедбе на бодовање
приликом рангирања деце,
могу поднети жалбу комисији за упис
сваког радног дана од 8 до 12 часова
у периоду од 15.07.2020. до 23.07.2020.

Oбавештење (објављено 24.6.2021.)

Сва деца која су конкурисала за упис у припремне предшколске групе у вртићима ''Невен'' и ''Свети Сава'' (полудневни боравак) и у вртићима ''Пчелица'', ''Маслачак'', ''Лептирић'' и ''Свети Сава'' (целодневни боравак) су примљена у оне вртиће за које су и конкурисали (из тог разлога нису ни рангирани).
На истакнутим ранг листама по годиштима, сва деца која се налазе изнад црвене линије су примљена у вртић. Родитељи те деце могу даље погледати у списковима по вртићима и групама, у који је вртић и у коју групу њихово дете распоређено.
Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији најкасније до 06.07.2021.
Информације у вези потписивања уговора и поласка деце у вртиће биће објављене 25.08.2021. (оријентациони датум).

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УПИС (ОБЈАВЉЕНО 31.3.2021.)

Драги наши будући корисници, обавештавамо Вас да ће наша установа организовати прикупљање уписне документације за све оне који желе да конкуришу за место у нашим вртићима у наредној радној години (2021/22). Прикупљање уписне документације ће бити организовано у централној згради (улица Југословенске Армије бр 18), у кабинету за информатику, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у периоду од 05.04.2021. до 16.04.2021. Сви они који до 16.04.2021. не комплетирају уписну документацију неће ући у систем бодовања и рангирања за упис за 2021/2022.

Родитељи који су електронским путем преко апликације е-вртић поднели пријаву за упис треба да доставе још и Потврду од педијатра о здравственoј способности детета (не старија од 6 месеци).

Родитељи који су претходних година поднели захтев за упис деце са комплетном документацијом (додељена им је шифра), треба да доставе још и нову Потврду од педијатра о здравственoј способности детета (не старија од 6 месеци) и Уверење о запослењу родитеља (или потврду службе за запошљавање уколико нису запослени) само у случају да је дошло до промене што се тиче статуса запослености родитеља.

Родитељи који су раније поднели захтев за упис деце на целодневни боравак али нису донели комплетну документацију (није им додељена шифра), или сада желе да га поднесу, за наредну радну годину, потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду службе за запошљавање
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да поднесу захтев за упис деце за ППГ на полудневном боравку (вртићи ''Свети Сава'' и ''Невен'') потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених (за дете)
 2. Потврда од педијатра о здравственoј способности детета (не старија од 6 месеци)

Напомена: за децу која већ користе наше услуге није потребно поново подносити захтев за упис за наредну радну годину.

Родитељи чија је дете 3. или 4. по реду рођења потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте мајке (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за сву децу у породици)
 3. Доказ о пребивалишту за мајку и за дете за које се подноси пријава (не за сву децу у породици)
 4. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Родитељи који желе да остваре право приоритетног уписа по неком од основа (самохрани родитељ, дете са сметњама у развоју, дете из материјално угрожених породица) потребно је да донесу следећу документацију:

 1. Фотокопију личне карте једног од родитеља (или очитане и одштампане податке са ЛК уколико је чипована)
 2. Фотокопије извода из матичне књиге рођених (за дете)
 3. Доказ о пребивалишту за дете за које се подноси пријава
 4. Документ којим се доказује статус детета (Решење центра за социјални рад, лекарска документација, извод из МКУ и сл. у зависности од тога у коју категорију приоритета дете спада)
 5. Потврда од педијатра о здравствениј способности детета (не старија од 6 месеци)

Молимо родитеље да се приликом доласка у канцеларију придржавају следећих упутстава (због пандемијских мера):

 1. Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица
 2. У канцеларију улази само по један родитељ
 3. Родитељи који чекају дужни су да држе прописано одстојање
 4. Родитељ који се налази у канцеларији дужан је да поступа по инструкцијама које добија од запослених.
Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати у табели испод:

Објављено (24.6.2021.)
Годиште Линк ка списку (PDF)
Ранг листа за 2016. годиште
Ранг листа за 2017. годиште
Ранг листа за 2018. годиште
Ранг листа за 2019. годиште
Ранг листа за 2020. годиште
Спискове по објектима и групама

можете погледати у табели испод:

Објављено (24.6.2021.)
Назив објекта Линк ка списку (PDF)
Цврчак, Васе Стајића бб (Бачка Паланка)
Бамби, Брегалничка бб (Бачка Паланка)
Коцкица (Силбаш)
Бубамара, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Свети Сава ППГ, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)
Лептирић, Краља Петра I 86 (Бачка Паланка)
Маслачак, Цара Лазара 45 (Бачка Паланка)
Пингвин, Карађорђева 71 (Деспотово)
Невен ППГ, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Пчелице, ЈА 16 (Бачка Паланка)
Полетарац, М. Тита 64 (Товаришево)
Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати у табели испод:

Објављено (15.07.2020.)
Годиште Линк ка списку (PDF)
Ранг листа за 2015. годиште
Ранг листа за 2016. годиште
Ранг листа за 2017. годиште
Ранг листа за 2018. годиште
Ранг листа за 2019. годиште
Спискове по објектима и групама

можете погледати у табели испод:

Објављено (15.07.2020.)
Назив објекта Линк ка списку (PDF)
Бамби, Брегалничка бб (Бачка Паланка)
Бубаmара, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Цврчак, Васе Стајића бб (Бачка Паланка)
Коцкица, (Силбаш)
Лептирић, Краља Петра I 86 (Бачка Паланка)
Маслачак, Цара Лазара 45 (Бачка Паланка)
Невен ППГ, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Пчелице, ЈА 16 (Бачка Паланка)
Пингвин, Карађорђева 71 (Деспотово)
Полетарац, М. Тита 64 (Товаришево)
Свети Сава ППГ, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)
Свети Сава, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)

Сва деца која су конкурисала за упис у припремне предшколске групе у вртићима ''Невен'' и ''Свети Сава'' (полудневни боравак) су примљена у оне вртиће за које су и конкурисали. 

Датум када ће се извршити прозивка деце у овим групама биће накнадно објављен на огласним таблама у вртићима, као и на интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ).

 

 

- Уговор може потписати искључиво родитељ (старатељ) детета, уз фотокопију личне карте.
- Уколико родитељ (старатељ) у предвиђеном року не потпише уговор, сматраће се да је одустао од уписа детета.
-
Уговоре потписују и досадашњи корисници услуга (деца која већ иду у нашу установу) и новопримљена деца.

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.06.2023.)

Потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се на родитељским састанцима у објектима и групама у којима су деца распоређена. Родитељски састанци ће се у свим групама одржати у периоду од 25.08.2023. до 28.08.2023. а о тачном термину и начину одржавања састанака родитељи ће бити благовремено обавештени од стране васпитача. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2023. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

Приликом потписивања уговора потребно је за децу која већ користе наше услуге, донети и ново лекарско уверење (новопримљена деца су уверење предали већ са документацијом за упис).

Приликом потписивања уговора, деца која већ користе наше услуге а остварују право на регресирани боравак (3. и 4. дете, самохрани, итд.) треба да обнове сву потребну документацију, како би и у наредној години остварили своје право.

 • УГОВОР МОЖЕ ПОТПИСАТИ ИСКЉУЧИВО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) ДЕТЕТА, УЗ ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ.
 • УКОЛИКО РОДИТЕЉ (СТАРАТЕЉ) У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НЕ ПОТПИШЕ УГОВОР, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА ДЕТЕТА.
 • УГОВОРЕ ПОТПИСУЈУ И ДОСАДАШЊИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА (ДЕЦА КОЈА ВЕЋ ИДУ У НАШУ УСТАНОВУ) И НОВОПРИМЉЕНА ДЕЦА.

Ранг листа за децу рођену у 2016. и у јануару и фебруару 2017. (припремни предшколски програм) није креирана из разлога што су сва ова деца примљена у објекте наше установе а на списковима деце по објектима можете видети у који објекат су распоређени.

Ранг листе, спискове деце по групама, као и све остале информације везане за упис деце можете пратити и на званичној интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ) у подменију Упис.

Родитељи који имају примедбе на бодовање
приликом рангирања деце,
могу поднети жалбу комисији за упис
сваког радног дана од 8 до 12 часова
у периоду од 15.07.2023. до 23.07.2023.

Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати у табели испод:

Објављено (23.06.2023.)
Годиште Линк ка списку (PDF)
Ранг листа за 2017. годиште
Ранг листа за 2018. годиште
Ранг листа за 2019. годиште
Ранг листа за 2020. годиште
Ранг листа за 2021. годиште
Ранг листа за 2022. годиште
Ранг листе за упис по објектима и групама

можете погледати у табели испод:

Објављено (23.06.2023.)
Назив објекта Линк ка списку (PDF)
Бамби, Брегалничка бб (Бачка Паланка)
Бубаmара, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Цврчак, Васе Стајића бб (Бачка Паланка)
Лептирић, Краља Петра I 86 (Бачка Паланка)
Невен, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Невен полудневни боравак, ЈА 4 (Бачка Паланка)
Маслачак, Цара Лазара 45 (Бачка Паланка)
Пчелице, ЈА 16 (Бачка Паланка)
Свети Сава, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)
Свети Сава полудневни боравак, Змај Јовина 48 (Бачка Паланка)
Коцкица, (Силбаш)
Пингвин, Карађорђева 71 (Деспотово)
Полетарац, М. Тита 64 (Товаришево)
Мали Принц, О.Ш. Жарко Зрењанин (Обровац)