ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Будући корисници услуга ПУ ''Младост'' од сада ће. на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронским путем. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

Информације битне за кориснике ове услуге:

Овој апликацији ће се приступати путем линка који ће бити објављен на интернет страници ПУ ''Младост'' или директним приступом на портал еУправа (https://euprava.gov.rs).

Детаљнија упутства за коришћење ове апликацији можете прочитати на порталу еВртић (https://euprava.gov.rs/pomoc).

Родитељи (старатељи) који су раније поднели захтев за упис у папирној форми не треба да поново подносе захтев електронским путем.

Приликом on-line подношење захтева за упис деце родитељи не треба да прибављају извод из МКР за децу као и уверење о запослењу (једини документ у папирној форми који ће морати да доставе је потврда од педијатра а рокови када ће се ове потврде достављати биће објављени након окончања ванредног стања). 

За децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено. 

Сва деца која су конкурисала за упис у припремне предшколске групе у вртићима ''Невен'' и ''Свети Сава'' (полудневни боравак) су примљена у оне вртиће за које су и конкурисали. 

Датум када ће се извршити прозивка деце у овим групама биће накнадно објављен на огласним таблама у вртићима, као и на интернет презентацији установе ( http://pu-mladost.rs/ ).

Уговор може потписати искључиво родитељ (старатељ) детета, уз фотокопију личне карте.
Уколико родитељ (старатељ) у предвиђеном року не потпише уговор, сматраће се да је одустао од уписа детета.
Уговоре потписују и досадашњи корисници услуга (деца која већ иду у нашу установу) и новопримљена деца.

ПРАВИЛНИК о условима за упис, пријем, боравак и испис деце

можете погледати у PDF-у испод

Правилник PDF
Ранг листе за упис по годиштима

можете погледати овде:

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
Cпискове деце по групама за целодневни и полудневни боравак

можете погледати овде:

Целодневни боравак
Полудневни боравак

ОД 01.04.2020. подношење захтева за упис деце у Вртић електронским путем и у Бачкој ПаланциБудући корисници услуга ПУ ''Младост'' ће већ од 01.04.2020. на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве детета за упис у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

Све детаљније информације у вези коришћења ове могућности биће објављена на нашој интернет презентацији као и на огласним таблама наше установе непосредно пре пуштања у рад овог сервиса.

УСКОРО подношење захтева за упис деце у Вртић електронским путем и у Бачкој Паланци

 

Будући корисници услуга ПУ ''Младост'' ускоро ће на потпуно електронски и бесплатан начин моћи да пријаве децу за упис у нашу предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколску установу. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ ће пријаву ускоро моћи да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве детета за упис у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јун 2019.

Потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се у информатичком кабинету у централној згради (вртић “Пчелице“), у периоду од 21.08.2019. до 31.08.2019. у времену од 8 до 14 часова. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2019. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

Приликом потписивања уговора потребно је за децу која већ користе наше услуге, донети и ново лекарско уверење (новопримљена деца су уверење предали већ са документацијом за упис).

Приликом потписивања уговора деца која већ користе наше услуге а остварују право на регресирани боравак (3. и 4. дете, самохрани, итд.) треба да обнове сву потребну документацију, како би и у наредној години остварили своје право.

Родитељи који имају примедбе на бодовање приликом рангирања деце, могу поднети жалбу уписној комисији најкасније до 05.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Март 2019.

Упис деце у припремни предшколски програм (полудневни боравак) родитељи могу обавити у вртићима "Невен" и "Свети Сава" у периоду од 1. априла до 15. маја 2019. године.

Родитељ је дужан да приликом уписа детета приложи:

  1. доказ о здравственом прегледу детета, не старији од 6 месеци,
  2. извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија),
  3. својеручно попуњен и потписан захтев за упис.

Упис се врши у вртићима радним данима од 11:30 - 13:00 часова.

Напомена: припремни предшколски програм обавезан je за сву децу рођену од 1. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године.

Важно обавештење – потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се у канцеларији стручне службе, на првом спрату централне зграде (вртић “Пчелице“), у периоду од 03.07.2017. до 21.07.2017. у времену од 8 до 14 часова. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2017. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

21.06.2017. Објављене су ранг листе и спискови деце по групама за целодневни боравак. Можете их видети на огласној табли вртића “Лептирић“ (централна зграда). У наредна два дана, спискови деце ће бити истакнути и на осталим објектима наше установе, за децу која су у тај објекат распоређена.

Обавештење – документација за упис деце за наредну радну годину, подноси се у периоду од 01.04.2017. до 15.04.2017. у просторијама стручне службе. 

Документација потребна за упис:

  1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду од националне службе запошљавања.
  2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  3. Потврда педијатра о здравственој способности детета.