ОБАВЕШТЕЊЕ

Март 2019.

Упис деце у припремни предшколски програм (полудневни боравак) родитељи могу обавити у вртићима "Невен" и "Свети Сава" у периоду од 1. априла до 15. маја 2019. године.

Родитељ је дужан да приликом уписа детета приложи:

  1. доказ о здравственом прегледу детета, не старији од 6 месеци,
  2. извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија),
  3. својеручно попуњен и потписан захтев за упис.

Упис се врши у вртићима радним данима од 11:30 - 13:00 часова.

Напомена: припремни предшколски програм обавезан je за сву децу рођену од 1. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године.

Важно обавештење – потписивање уговора за сву децу (деца која већ користе наше услуге, као и новопримљена деца) вршиће се у канцеларији стручне службе, на првом спрату централне зграде (вртић “Пчелице“), у периоду од 03.07.2017. до 21.07.2017. у времену од 8 до 14 часова. Деца за коју се не потпише уговор неће моћи од 01.09.2017. да користе наше услуге. Приликом потписивања уговора потребно понети фотокопију личне карте родитеља (старатеља).

21.06.2017. Објављене су ранг листе и спискови деце по групама за целодневни боравак. Можете их видети на огласној табли вртића “Лептирић“ (централна зграда). У наредна два дана, спискови деце ће бити истакнути и на осталим објектима наше установе, за децу која су у тај објекат распоређена.

Обавештење – документација за упис деце за наредну радну годину, подноси се у периоду од 01.04.2017. до 15.04.2017. у просторијама стручне службе. 

Документација потребна за упис:

  1. Потврда о запослењу за оба родитеља (не старија од 6 месеци), уколико нису запослени донети потврду од националне службе запошљавања.
  2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  3. Потврда педијатра о здравственој способности детета.